Vattumannen

Vattumannen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M2 klotformig stjärnhop tät central stjärnkoncentration 12.9' 6.5m 37.9 21.56h, -0.82°
M30 klotformig stjärnhop mellanliggande stjärnkoncentration 11.0' 7.2m 26.1 21.67h, -23.18°
M72 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 5.9' 9.3m 55.4 20.89h, -12.53°
M73 öppen stjärnhop stjärnfattig 2.8' 9.0m 2.0 20.98h, -12.63°
NGC6934 klotformig stjärnhop 8.4' 8.8m 52 20.57h, 7.404°

uppdaterad kl.20:41, 2016-04-30