Altaret

Altaret
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
NGC6397 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 20' 6m 7 17.678h, -53.67°
NGC6541 klotformig stjärnhop stark inre kärna hos stjärnor 7' 6.5m 22 18.13h, -43.71°

uppdaterad kl.20:53, 2016-04-30