Gravstickeln

Gravstickeln
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M79 klotformig stjärnhop mellanliggande stjärnkoncentration 8.7' 7.7m 42.1 5.40h, -24.52°

uppdaterad kl.20:42, 2016-04-30