Stenbocken

Stenbocken
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M30 klotformig stjärnhop mellanliggande stjärnkoncentration 11.0' 7.2m 26.1 21.67h, -23.18°
M72 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 5.9' 9.3m 55.4 20.89h, -12.53°
M73 öppen stjärnhop stjärnfattig 2.8' 9.0m 2.0 20.98h, -12.63°
M75 klotformig stjärnhop hög stjärnkoncentration mot centrum 6.0' 8.5m 61.3 20.10h, -21.92°

uppdaterad kl.20:54, 2016-04-30