Cassiopeja

Cassiopeja
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M34 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 35.0' 5.5m 1.4 2.70h, 42.78°
M52 öppen stjärnhop stjärnrik 13.0' 7.3m 5.0 23.40h, 61.58°
M76 Lilla hantelnebulosan planetarisk nebulosa oregelbunden 2.7x1.8' 10.1m 3.4 1.71h, 51.57°
M103 öppen stjärnhop stjärnfattig 6.0' 7.4m 8.5 1.55h, 60.70°
NGC884 h och χ persei, östra delen öppen stjärnhop stjärnrik 25' 3.7m 7.6 2.373h, 57.12°
NGC869 h och χ persei, västra delen öppen stjärnhop stjärnrik 25' 3.7m 7.6 2.318h, 57.13°
NGC1502 öppen stjärnhop stjärnrik 20' 6.9m 2.7 4.125h, 62.332°
NGC7023 Irisnebulosan klotformig stjärnhop 18' 6.8m 1.3 21.027h, 68.169°

uppdaterad kl.20:43, 2016-04-30