Valfisken

Valfisken
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M77 Cetus A galax spiral, mellanliggande kärna, korta armar 6.5' 8.9m 60000 2.71h, -0.02°
NGC253 Skulptorgalax galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 25' 7.5m 10000 0.793h, -25.29°

uppdaterad kl.20:55, 2016-04-30