Kräftan

Kräftan
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M44 Praesepe öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 95.0' 3.7m 0.577 8.67h, 19.98°
M67 öppen stjärnhop stjärnrik 30.0' 6.1m 2.7 8.84h, 11.82°

uppdaterad kl.20:42, 2016-04-30