Berenikes hår

Berenikes hår
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M3 klotformig stjärnhop ganska svag stjärnkoncentration mot centrum 16.2' 6.2m 33.9 13.70h, 28.38°
M53 klotformig stjärnhop mellanliggande stjärnkoncentration 12.6' 7.6m 59.7 13.22h, 18.17°
M58 galax spiral, mellanliggande kärna, korta armar 5.0' 9.7m 60000 12.63h, 11.82°
M59 galax elliptisk, b=0.5a 4.3' 9.6m 60000 12.70h, 11.65°
M60 galax elliptisk, b=0.8a 6.5' 8.8m 60000 12.73h, 11.55°
M64 Blåtirangalaxen galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 7.4' 8.5m 19000 12.95h, 21.68°
M84 galax elliptisk, nästan sfärisk 5.0' 9.1m 60000 12.42h, 12.88°
M85 galax linsformig 6.2' 9.1m 60000 12.42h, 18.18°
M86 galax elliptisk, b=0.7a 6.5' 8.9m 60000 12.44h, 12.95°
M87 Virgo A galax elliptisk, nästan sfärisk 7.0' 8.6m 60000 12.51h, 12.40°
M88 galax spiral, mellanliggande kärna, korta armar 5.5' 9.6m 60000 12.53h, 14.42°
M89 galax elliptisk, sfär 4.0' 9.8m 60000 12.60h, 12.55°
M90 galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 7.0' 9.5m 60000 12.61h, 13.17°
M91 galax spiral, mellanliggande kärna, korta armar 4.9' 10.2m 60000 12.59h, 14.50°
M98 galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 6.4' 10.1m 60000 12.23h, 14.90°
M99 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 5.1' 9.9m 60000 12.31h, 14.42°
M100 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 6.5' 9.3m 60000 12.38h, 15.82°

uppdaterad kl.20:44, 2016-04-30