Bägaren

Bägaren
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater

uppdaterad kl.20:56, 2016-04-30