Södra korset

Södra korset
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
NGC3532 öppen stjärnhop stjärnrik 60' 3.5m 1.2 11.095h, -58.72°
IC2602 Södra Plejaderna öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 60' 2m 0.46 10.73h, -64.35°
IC2944 Lambda Centauri-nebulosan öppen stjärnhop med synlig nebulosa 75' 4.5m 6.5 11.61h, -63.03°

uppdaterad kl.20:45, 2016-04-30