Korpen

Korpen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M68 klotformig stjärnhop nästan ingen koncentration mot centrum 12.0' 7.8m 33.3 12.66h, -26.75°
M104 Sombrerogalaxen galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 6.5' 8.0m 50000 12.67h, -11.62°

uppdaterad kl.20:44, 2016-04-30