Lilla hästen

Lilla hästen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M2 klotformig stjärnhop tät central stjärnkoncentration 12.9' 6.5m 37.9 21.56h, -0.82°
M15 klotformig stjärnhop mellanliggande rik stjärnkoncentration 12.3' 6.2m 33.6 21.50h, 12.17°
NGC6934 klotformig stjärnhop 8.4' 8.8m 52 20.57h, 7.404°
NGC7006 klotformig stjärnhop 2.8' 10.6m 137 21.025h, 16.187°

uppdaterad kl.20:45, 2016-04-30