Herkules

Herkules
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M13 Herkuleshopen klotformig stjärnhop mellanliggande stjärnkoncentration 16.6' 5.8m 25.1 16.70h, 36.47°
M56 klotformig stjärnhop nästan ingen koncentration mot centrum 7.1' 8.3m 32.9 19.28h, 30.18°
M57 Ringnebulosan planetarisk nebulosa ringformig 1.2' 8.8m 2.3 18.89h, 33.03°
M92 klotformig stjärnhop mellanliggande rik stjärnkoncentration 11.2' 6.4m 26.7 17.29h, 43.13°

uppdaterad kl.20:46, 2016-04-30