Vattenormen

Vattenormen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M48 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 54.0' 5.5m 1.5 8.23h, -5.8°
M49 galax elliptisk, b=0.8a 8' 8.4m 60000 12.5h, 8.00°
M61 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 5.8' 9.7m 60000 12.37h, 4.47°
M68 klotformig stjärnhop nästan ingen koncentration mot centrum 12.0' 7.8m 33.3 12.66h, -26.75°
M83 Södra Vindsnurregalaxen galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 10.5' 7.6m 15000 13.62h, -29.87°
M93 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 22.0' 6.0m 3.6 7.74h, -23.87°
M104 Sombrerogalaxen galax spiral, stor kärna, nästan inga armar 6.5' 8.0m 50000 12.67h, -11.62°

uppdaterad kl.20:46, 2016-04-30