Ödlan

Ödlan
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M39 öppen stjärnhop stjärnfattig 32.0' 4.6m 0.825 21.54h, 48.43°
M52 öppen stjärnhop stjärnrik 13.0' 7.3m 5.0 23.40h, 61.58°
NGC7243 öppen stjärnhop stjärnfattig 20' 6.5m 3 22.255h, 49.88°
IC1396 öppen stjärnhop 50' 4m 3 21.652h, 57.50°

uppdaterad kl.20:47, 2016-04-30