Vågen

Vågen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M5 klotformig stjärnhop mellanliggande stjärnkoncentration 17.4' 5.6m 24.5 15.31h, 02.08°
M80 klotformig stjärnhop tät central stjärnkoncentration 8.9' 7.3m 32.6 16.28h, -22.98°

uppdaterad kl.20:59, 2016-04-30