Lodjuret

Lodjuret
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
NGC2403 galax spiral, ingen kärna, långa armar 12' 8.5m 10000 7.615h, 65.6°
NGC2451 öppen stjärnhop stjärnfattig 40' 3.5m 1.4 7.757h, 37.97°

uppdaterad kl.20:59, 2016-04-30