Lyran

Lyran
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M56 klotformig stjärnhop nästan ingen koncentration mot centrum 7.1' 8.3m 32.9 19.28h, 30.18°
M57 Ringnebulosan planetarisk nebulosa ringformig 1.2' 8.8m 2.3 18.89h, 33.03°

uppdaterad kl.20:47, 2016-04-30