Vinkelhaken

Vinkelhaken
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
NGC6231 öppen stjärnhop stjärnfattig med synlig nebulosa 15' 3.5m 5 16.902h, -41.83°
NGC6397 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 20' 6m 7 17.678h, -53.67°

uppdaterad kl.21:01, 2016-04-30