Oktanten

Oktanten
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
NGC104 47 Tucanae klotformig stjärnhop stark inre kärna hos stjärnor 25' 4m 14 0.402h, -72.08°

uppdaterad kl.20:48, 2016-04-30