Påfågeln

Påfågeln
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
NGC6397 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 20' 6m 7 17.678h, -53.67°
NGC6752 klotformig stjärnhop ganska svag stjärnkoncentration mot centrum 15' 5.5m 13 19.182h, -59.98°

uppdaterad kl.20:49, 2016-04-30