Perseus

Perseus
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M34 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 35.0' 5.5m 1.4 2.70h, 42.78°
M76 Lilla hantelnebulosan planetarisk nebulosa oregelbunden 2.7x1.8' 10.1m 3.4 1.71h, 51.57°
NGC884 h och χ persei, östra delen öppen stjärnhop stjärnrik 25' 3.7m 7.6 2.373h, 57.12°
NGC869 h och χ persei, västra delen öppen stjärnhop stjärnrik 25' 3.7m 7.6 2.318h, 57.13°
IC0239 spiral, mellanliggande kärna, korta armar 4.6' 11.2m 35000 2.608h, 38.967°

uppdaterad kl.20:49, 2016-04-30