Fiskarna

Fiskarna
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M33 Triangelgalaxen galax spiral, ingen kärna, långa armar 59' 5.7m 3000 1.57h, 30.65°
M74 galax spiral, mindre kärna, medellånga armar 9.9' 9.4m 35000 1.61h, 15.78°

uppdaterad kl.21:04, 2016-04-30