Rombiska nätet

Rombiska nätet
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater

uppdaterad kl.20:50, 2016-04-30