Rombiska nätet

Rombiska nätet
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater

uppdaterad kl.21:05, 2016-04-30