Pilen

Pilen
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M27 Hantelnebulosan planetarisk nebulosa oregelbunden 6.9' 7.4m 1.25 19.99h, 22.72°
M56 klotformig stjärnhop nästan ingen koncentration mot centrum 7.1' 8.3m 32.9 19.28h, 30.18°
M71 klotformig stjärnhop väldigt svag stjärnkoncentration mot centrum 7.2' 8.2m 12.7 19.90h, 18.78°
NGC6781 planetarisk nebulosa skivformad 1.8' 11.4m 19.308h, 6.539°
NGC6803 planetarisk nebulosa stjärnliknande 0.17' 11.4m 19.521h, 10.057°
NGC6891 planetarisk nebulosa stjärnliknande 0.3' 10.5m 7.2 20.253h, 12.704°
NGC6934 klotformig stjärnhop 8.4' 8.8m 52 20.57h, 7.404°
NGC6960 Cirrusnebulosan (vastra delen) nebulosa trådliknande, supernovarest 60' 9m 1.5 20.77h, 30.70°

uppdaterad kl.20:50, 2016-04-30