Södra triangeln

Södra triangeln
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater

uppdaterad kl.21:06, 2016-04-30