Triangeln

Triangeln
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
M33 Triangelgalaxen galax spiral, ingen kärna, långa armar 59' 5.7m 3000 1.57h, 30.65°
M34 öppen stjärnhop medelstor mängd stjärnor 35.0' 5.5m 1.4 2.70h, 42.78°
IC0239 spiral, mellanliggande kärna, korta armar 4.6' 11.2m 35000 2.608h, 38.967°

uppdaterad kl.20:51, 2016-04-30