Seglet

Seglet
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
NGC2516 öppen stjärnhop stjärnrik 40' 4m 1.2 7.972h, -60.82°
NGC3372 Eta Carinae-nebulosan nebulosa emissionsnebulosa 100' 3m 6 10.73h, -59.87°
NGC3532 öppen stjärnhop stjärnrik 60' 3.5m 1.2 11.095h, -58.72°
IC2391 Omicron Velorumhopen öppen stjärnhop stjärnfattig 40' 3m 0.48 8.670h, -53.07°

uppdaterad kl.20:52, 2016-04-30