Flygfisken

Flygfisken
ID Namn Typ Form Diameter Magnitud Avstand [103ly] Koordinater
NGC2070 Tarantelnebulosan nebulosa emissionsnebulosa 25' 4.5m 170 5.645h, -69.10°
NGC2516 öppen stjärnhop stjärnrik 40' 4m 1.2 7.972h, -60.82°

uppdaterad kl.21:07, 2016-04-30